Joventut de Montornès
Portada > Avís legal

Avís legal

Política sobre la propietat intel·lectual
Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat de l'Ajuntament de Montornès del Vallès o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió a l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
L'Ajuntament de Montornès del Vallès no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

Política sobre la gestió de dades de caràcter personal
En aquest lloc web, hi ha apartats que requereixen la introducció de dades de caràcter personal als usuaris (tràmits, formulari de contacte, etc.) per tal de poder prestar els serveis corresponents.

L’Ajuntament de Montornès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d’aquestes dades. Així mateix garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament i exclusiva per a l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració en l’àmbit de les seves competències.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquets drets, l'interesat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Montornès del Vallès
Av. de la Llibertat, 2
08170 Montornès del Vallès

www.montornes.cat

Centre Juvenil Satèl·lit, C. de la Llibertat, 10. Telèfon 93 572 39 39, Fax 93 568 11 49 | Avís legal.

Perception