Joventut de Montornès
Portada > Equipaments i Serveis > Ocupació i formació > El contracte de treball

El contracte de treball

Es tracta de l’acord entre l’empresa i la persona que hi treballarà que especifica els servies que aquesta haurà de prestar, sota quines condicions i a canvi d’una retribució econòmica. Els aspectes bàsics que ha de recollir són:

-          identitat d’ambdues parts (amb domicili social de l’empresa on es prestarà el servei)

-          data d’inici i durada; durada del període de prova, si n’hi ha

-          categoria o grup professional

-          salari base inicial, complements salarials i periodicitat del pagament (el sou s’ha d’ajustar al conveni  corresponent i ser igual o superior al SMI); les pagues extres poden ser abonades al final del contracte, en moments concrets o prorratejades en cada nòmina

-          durada i distribució de la jornada laboral i de les vacances

-          al finalitzar el contracte rebrem la quitança o “finiquito”, un document on queda constància de que tot el que l’empresa ens havia de pagar està liquidat correctament

www.montornes.cat

Centre Juvenil Satèl·lit, C. de la Llibertat, 10. Telèfon 93 572 39 39, Fax 93 568 11 49 | Avís legal.

Perception