Dimensió Violeta

La Dimensió Violeta és un projecte adreçat a tot el jovent de Montornès on trobar un espai segur des d’una mirada feminista per tractar inquietuds i temes sobre el gènere, la diversitat sexual, les relacions afectives i la sexualitat.

Podràs trobar

 • Un espai d’acompanyament en temes lgbti+ per resoldre possibles dubtes i suport personal
 • Un espai d’acompanyament i suport en temes de gènere, prevenció de violències sexistes, construcció de relacions igualitàries i noves masculinitats
 • Un espai de consulta i acompanyament en temes de sexualitat i relacions afectives
 • Un espai de suport a totes aquelles iniciatives juvenils que promouen la igualtat de gènere i l’empoderament

Entre els serveis que estaran a l’abast del jovent de Montornès podeu trobar

 • Servei d’Atenció Integral per al col·lectiu LGBTI+ (SAI LGBTI+)
 • Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD).

Podràs trobar

 • Un espai d’acompanyament en temes lgbti+ per resoldre possibles dubtes i suport personal
 • Un espai d’acompanyament i suport en temes de gènere, prevenció de violències sexistes, construcció de relacions igualitàries i noves masculinitats
 • Un espai de consulta i acompanyament en temes de sexualitat i relacions afectives
 • Un espai de suport a totes aquelles iniciatives juvenils que promouen la igualtat de gènere i l’empoderament

Entre els serveis que estaran a l’abast del jovent de Montornès podeu trobar

 • Servei d’Atenció Integral per al col·lectiu LGBTI+ (SAI LGBTI+)
 • Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD).