Pla local de joventut 2020-2024

El Pla de Joventut de Montornès del Vallès és una eina a mig termini per definir, impulsar i coordinar les polítiques i el treball en xarxa entorn la Joventut del nostre municipi. Al pla podreu trobar una diagnosi acurada sobre la realitat juvenil de Montornès, una avaluació del que s’ha fet fins al 2019, les accions i projectes a desenvolupar els propers 4 anys i els seus objectius i com se’n farà l’avaluació.

Els objectius del Pla de Joventut de Montornès, són:

  • Obtenir un diagnòstic en profunditat de la situació de la joventut al municipi, especialment en relació a les qüestions que generen més preocupació (educació, habitatge, etc.).
  • Avaluar les polítiques juvenils fetes fins al moment. Principalment, les sorgides del darrer pla de joventut 2015-2019.
  • Provocar un debat i consens tècnic i polític entorn a la qüestió juvenil.
  • Traçar una estratègia d’acció, orientada a crear oportunitats, recursos i serveis; donar sentit (endreçar, integrar, etc.) allò que ja està en marxa però que li manca estructura o coherència; i millorar el treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius del municipi.

(Descarrega’l aquí)

A banda del Pla Local que us podeu descarregar complet, hem elaborat aquestes tres infografies amb informació rellevant sobre la Joventut de Montornès del Vallès.

Galaxia Jove

Estació PLJ

Observatori