Pisos de lloguer joves

Des d’aquest dijous, 13 de gener, i fins a l’11 de febrer romandrà obert el termini per optar a un dels pisos de titularitat municipal en règim de lloguer que l’Ajuntament posa a disposició de joves de fins a 35 anys.

L’Ajuntament ha obert la segona convocatòria per a l’adjudicació d’habitatges de titularitat municipal. La convocatòria preveu destinar 5 habitatges municipals en règim de lloguer social al col·lectiu de joves d’entre 18 i 35 anys, o que en tinguin entre 16 i 18 i estiguin judicialment emancipats.

Entre els requisits que es demanen hi ha la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (HPO) i disposar d’uns ingressos situats dins dels barems que estipula la convocatòria, que s’han incrementat en relació a la primera convocatòria de l’any 2018 per facilitar la inclusió d’un major nombre de persones.

Per a l’adjudicació es tindran en compte, a més dels ingressos, factors com la situació laboral, l’antiguitat al municipi o bé la condició de família monoparental o nombrosa.

Els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys. Les quotes mensuals s’establiran en funció dels ingressos de les unitats de convivència seleccionades amb un màxim del 30% del total.

Pisos per a unitats de convivència de 4 persones

Els 5 habitatges inclosos a la convocatoria han estat adquirits per l’Ajuntament durant els darrers anys. Els pisos, ubicats a Montornès Nord, están totalment reformats i tenen una superfície útil d’entre 42,10 m² a 47,18 m², amb menjador, cuina, bany i dues habitacions. Estan pensats per a una ocupació màxima de 4 persones.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia aquest dijous, 13 de gener, i romandrà obert fins a l’11 de febrer.

Més informació i documentació aquí.