Tenim un pla!

El Departament de Joventut engega la campanya «Tenim un pla» amb el triple objectiu de donar a conèixer el nou Pla local de joventut 2020-2024, els infogrames relacionats amb el Pla i el llançament de la nova pàgina web de Joventut. La campanya consta de diferents cartells repartits pel municipi amb la frase «Tenim un pla» i un QR vinculat a la pàgina web del departament. A partir del dia 2 de març es publicaran diferents vídeos de la campanya a través de les xarxes socials de Joventut.

El Pla de Joventut de Montornès del Vallès és una eina a mig termini per definir, impulsar i coordinar les polítiques i el treball en xarxa entorn la Joventut del nostre municipi. Al pla es pot trobar una diagnosi acurada sobre la realitat juvenil de Montornès, una avaluació del que s’ha fet fins al 2019, i les més de 40 accions i projectes concrets a desenvolupar els propers 4 anys, amb els seus objectius i el sistema d’avaluació.

Les accions a destacar del nou pla local són els projectes socioeducatius del Sputnik i el Satèl·lit, la continuïtat i millora del projecte Kosmos de pressupostos participatius juvenils, el desplegament d’una assessoria integral per joves,el suport i acompanyament a les entitats juvenils del municipi i la millora de la coordinació i el treball transversal amb els diferents serveis i Departaments de d’Ajuntament que també treballen per millorar la vida dels joves del municipi.

La pàgina web oferirà tota la informació relacionada amb el departament i que pugui ser d’interès als joves del municipi: informació sobre els equipaments juvenils, sobre els serveis i les diferents assessories especialitzades (orientació acadèmica, sociolaboral o de salut), sobre els pressupostos participatius o notícies rellevants relacionades amb els i les joves de Montornès.

Amb el llançament de la pàgina web es publicaran diferents infogrames amb informació del Pla Local de Joventut:

  1. La Gal·làxia jove MV-08170, un mapa de recursos dels joves de Montornès.
  2. L’Estació PLJ, on es recullen els principals punts del Pla Local de Joventut
  3. L’Observatori jove, una diagnosi de l’estat de la joventut de Montornès

Més informació